วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2554

การสร้างแบบกระโปรงเบื้องต้น

มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ แบบกระโปรงเบื้องต้นก่อน


สำหรับแบบกระโปรงเบื้องต้นนั้น เป็นการสร้างต้นแบบ ไม่สามารถนำแบบดังกล่าวไปตัดได้ แต่ต้องนำไปดัดแปลงก่อน เช่น ถ้าเราต้องการทำกระโปรงทรงบาน เราต้องนำแบบกระโปรงเบื้องต้น ไปดัดแปลงอีกครั้งก่อนที่จะนำไปใช้ได้ค่ะ


สำหรับการสร้างแบบ pattern นั้นอุปกรณ์มีดังนี้
1.กระดาษวาดแบบ pattern
2.ไม้บรรทัดยาว
3.ไม้บรรทัดนกแก้ว
4.ดินสอ ,ยางลบ


เริ่มการสร้างแบบ ให้เริ่มต้นจุดที่ 1 ในการสร้างแบบคือ ด้านขวา-บน ของกระดาษ(ในที่นี้เราจะเริ่ม จากจุดที่ 1 และจะลำดับเลขไปเรื่อยๆ พร้อมกันนี้เก่จะมีคำอธิบาย ตัวเลข แต่ละจุดไปค่ะ)


รอบเอว 68 ซม.
สะโพกบน 90 ซม.
สะโพกล่าง 94 ซม.
ความยาวกระโปรง 60 ซม.


เส้น 1-2 เส้นความยาวกระโปรง ในที่นี้ใช้ความยาวกระโปรงที่ 60 ซม. ค่ะ
เส้น 2-3 เส้นชายกระโปรง  
สูตร หาเส้นชายกระโปรง = สะโพกล่าง + (2-3 ซม.)
                                                   2
                                        = 94+3
                                               2
                                        = 48.5 ซม.
เส้น 1-4 ยาวขนานกับเส้น 2-3 แล้วลากเส้น 3-4
เส้น 1-5 ระยะสะโพกบน  วัลงมา 10 ซม.
เส้น 1-6 ระยะสะโพกล่าง วัลงมา 20 ซม.
เส้น 4-7 = 1-5
เส้น 4-8 = 1-6
รูปโครงส้รางกระโปรง (ใช้กล้องถ่าย อาจจะดูเบี้ยวไปหน่อยนะค่ะ)
เริ่มสร้างกระโปรงแผ่นหน้า
วิธีหา  1/4 รอบสะโพกล่างแผ่นหน้า
6-9    สะโพกล่าง+(เผื่อหลวม2ถึง3 ซม.)+(1ถึง1.5 ซม.)
                                  4
         = 94+3 = 97 = 24.25+1 = 25.25 ซม.
               4         4
เส้น 6-9 = 25.25 ซม.
เส้น 1-10 ,2-11 = 6-9 
ลากเส้น 10-9-11 
วิธีหา หาเส้น1/4 รอบเอวชิ้นหน้า
1-12 = รอบเอว+1+เกล็ด 3 ซม.
                4 
        =    68  +1+3 = 21 ซม.
               4         
ลากเส้น 1-12 = 21 ซม.
ลากเส้นไล้โค้ง จากเส้น 12-9 โดยใช้ไม้บรรทัดนกแก้วช่วยในการวาดเส้นไล้โค้ง
วิธีหา หาเกล็ดที่ 1
1-13 = เอวที่หาได้ = 21= 7  แล้วลากเส้น 1-13 = 7 ซม.
                         3             3
13-14 ความกว้างเกล็ด 1.5 ซม. แล้วแบ่งครึ่ง 13-14 เป็นจุด 15
15-16 ลากความยาวเกล็กลงมา 10 ซม. แล้วลากเส้น 13-16,14-16
วิธีหา หาเกล็ดที่ 2
14-17 วัดหาก 3.5 ซม.
17-18  ความกว้างเกล็ด 1.5 ซม. แล้วแบ่งครึ่ง 17-18 เป็นจุด 19
19-20  ลากความยาวเกล็กลงมา 10 ซม. แล้วลากเส้น 17-20,18-20


เริ่มสร้างกระโปรงแผ่นหลัง
วิธีหา  1/4 รอบสะโพกล่างแผ่นหล
8-9   สะโพกล่าง+(เผื่อหลวม2ถึง3 ซม.)-(1ถึง1.5 ซม.)
                                  4
         = 94+3 = 97 = 24.5-1 = 23.25 ซม.
               4         4         
เส้น 8-9 = 23.25 ซม.
เส้น 4-21 = 1 ซม. เป็นระยะการใส่ซิป

วิธีหา หาเส้น1/4 รอบเอวชิ้นหลัง
21-22 = รอบเอว-1+เกล็ด 4 ซม.
                  4 
          =    68  -1+4 = 20 ซม.
                 4         
เส้น 21-22 = 20 ซม.
ลากเส้นไล้โค้ง จากเส้น 22-9 โดยใช้ไม้บรรทัดนกแก้วช่วยในการวาดเส้นไล้โค้ง

วิธีหา หาเกล็ดที่ 1
21-23 = เอวที่หาได้ = 20= 6.67  แล้วลากเส้น 21-23 = 6.7 ซม.
                           3             3
23-24 ความกว้างเกล็ด 2 ซม. แล้วแบ่งครึ่ง 23-24 เป็นจุด 25
25-26 ลากความยาวเกล็กลงมา 14 ซม. แล้วลากเส้น 23-26,24-26
วิธีหา หาเกล็ดที่ 2
24-27 วัดหาก 3.5 ซม.
27-28  ความกว้างเกล็ด 2 ซม. แล้วแบ่งครึ่ง 27-28 เป็นจุด 29
29-30  ลากความยาวเกล็กลงมา 12 ซม. แล้วลากเส้น 27-30,28-30


รูปกระโปรงมาตรฐาน

วิธีการปรับเส้นเอว
1. เส้นเอวชิ้นหน้าชิ้นหลัง วัดลงมา 1-2 ซม.
2. เส้นสะโพกด้านข้าง ชิ้นหน้า ชิ้นหลัง วัดลงมา 0.5-1 ซม.
3. ลากเส้นไล้โค้งเอว ชิ้นหน้าชิ้นหลัง
4. การตรวจสอบว่าเอวที่เราทำเสร้จแล้วนั้นสามารถนำมาเข้าขอบเอวได้พอดี โดยใช้สายวัด วัดเส้นเอว ชิ้นหน้าและชิ้นหลัง ให้ได้เท่ากับ ครึ่งรอบเอวชิ้นหน้าและชิ้นหลัง+เลขเผื่อเข้าเอวอีก 0.5 ซม.


ดังนั้น                              68  = 34 +0.5 = 34.5 ซม.
                                        2
หมายเหตุ
-กรณีที่เราวัดเส้นเอวชิ้หน้าและชิ้นหลังแล้วได้ไม่เท่ากับ 34.5 ซม. ให้เราปรับเส้นให้ได้
-การวัดเส้นเอวไม่รวมเส้นเกล็ด และ เส้นซิป


รูปกระโปรงมาตรฐานที่มีการปรับเส้นเอว1 ความคิดเห็น:

  1. ขอบพระคุณสำหรับความรู้นะค่ะ
    อธิบายได้ละเอียด และชัดเจนมากๆ เลยค่ะ
    ขออนุญาตเเชร์ให้เพิ่ลที่เรียนด้วยด้วยนะค่ะ

    ตอบลบ